به گزارش افکارنیوز،

مجلس شورای اسلامی، در راستای سیاست شفاف‌سازی و در چارچوب انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت نمایندگان مجلس، در دومین گام، اقدام به انتشار دو گزارش از «اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی»کرده است.

لذا با با توجه به موافقت کتبی تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر شفاف سازی وضعیت حضور و غیاب خود در جلسات صحن و کمیسیون ها و همچنین میزان مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی، به پیوست گزارش آذرماه ۱۳۹۷ این گزارش منتشر شده است. 

شایان ذکر است این گزارش صرفا مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به صورت مکتوب وجود خواهد داشت. همچنین یادآور می‌شود از آنجا که این گزارش کل تعداد نمایندگان را شامل نمی‌شود، ملاکی برای ارزیابی نمایندگان از لحاظ منظم ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ها و یا بیشترین مشارکت در رأی‌گیری‌های مجلس نیست.

گزارش اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 97/9/1 لغایت 97/9/30 

 گزارش میزان مشارکت در رأی گیری‌های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 97/9/1 لغایت 97/9/30