به گزارش افکارنیوز،

این مرجع تقلید روز یکشنبه در دیدار مسئولان بسیج اصناف استان قم افزود: اصناف نماینده مردم می باشند، نماینده دولت نیستند، باید از ملت حمایت کنند و طوری عمل کنند که مردم ضرر نکنند.
وی ادامه داد: اگر به این مسائل درست عمل شود، همه چیز درست می شود، بازاری ها از دولت بخواهند اختیارات بازار را به آنان واگذار کند.
آیت الله علوی گرگانی در ادامه با اشاره به این که هدف از بعثت انبیای الهی برای راهنمایی بشر بوده است تا آنها گمراه نشوند و غذای حلال نصیبشان شود، گفت: اگر کسی غذای حلال نصیبش نشود تا 40 روز بدنش آلوده می شود.
وی بیان کرد: انبیاء الهی آمدند تا راه واحدی را برای مردم برگزینند، ولی بعضی انسانها گرفتار نظریه و راه های متعدد شده و گمراه شدند.
وی ادامه داد: آن قدر موضوع هدایت مهم است که خدا بعد از بعثت انبیاء بر آن تاکید می کند، در همین رابطه اصناف هم لازم است در کسب وکارشان نیاز به هادی داشته باشند تا راهنمایی کند و هر چیزی را بدست نیاورند و هر چیزی را معامله نکنند.