به گزارش افکارنیوز،

جرگی تاناسی روزنامه نگار تحقیقی آلبانیایی،پرده از خریدی بزرگ در کشور آلبانی برداشت!