به گزارش افکارنیوز،

ظریف با انتشار عکسی از ترامپ که عینک واقعیت مجازی به چشم دارد نوشت:

می گویند یک عکس هزاران حرف در خود دارد. ولی این عکس، بیش از هزاران حرف درباره دهه ها سیاست های شکست خورده آمریکا در منطقه ما دارد

«در وادی کوران، حتی آن هایی هم که عینک VR زده اند باز کور هستند.»

کنایه ظریف به ترامپ با عکس عینک واقعیت مجازی