كيومرث حاجیرحيميان گفت: ائتلاف بزرگ اصولگرايان با هدف دنبال كردن خط امام و رهبري در استان اصفهان شكل گرفته است.

دبیر جامعه اسلامی ورزشکاران استان اصفهان اظهارکرد: این ائتلاف همانند ائتلاف بزرگ اصولگرایان در تهران، در استان اصفهان هم به منظور دنبال نمودن خط امام و رهبری و با شعار قانون‌گرایی، عقلانیت، عدالت‌خواهی و حفظ کرامات انسانی شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه این ائتلاف ۵ نفر را به عنوان نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات‌ آینده معرفی می‌کند، بیان کرد: احتمال دارد لیست این ائتلاف که در چند روز آینده اعلام خواهد شد با سایر لیست گروه‌های اصولگرا مطابقت داشته باشد.

حاج رحیمیان با اشاره به اینکه ائتلاف اصولگرایان به دنبال حذف و یا تخریب سایر گروه‌های اصولگرا نخواهد بود، گفت: این ائتلاف براساس اخلاق و اخلاق‌گرایی تشکیل شده و هیچگاه به روش‌های غیراخلاقی متوسل نمی‌شود.

دبیر جامعه اسلامی ورزشکاران استان اصفهان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در جذب حداکثری و دفع حداقلی تأکید کرده‌اند، افزود: ائتلاف بزرگ اصولگرایان در استان، این فرموده مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده است و همواره به دنبال جذب حداکثری است.

حاجرحيميان خاطرنشانكرد: بنده به عنوان دبير اين ائتلاف منصوب شدهام.