کیهان نوشت :

گفت: از انتخابات چه خبر؟!
گفتم: بازار رقابت ها هر روز داغ تر می شود و تاکنون در تهران و شهرستان ها بیش از ۶۷ جبهه انتخاباتی تشکیل شده است.
گفت: شهرهایی که فقط یک یا دو نماینده دارند چی؟
گفتم: این ۶۷ جبهه انتخاباتی در شهرهایی است که تعداد نمایندگانشان زیاد است مثلا فقط در تهران ۲۴ جبهه تشکیل شده است.
گفت: حالا چرا اسم این فهرست های انتخاباتی را «جبهه» گذاشته اند؟
گفتم: چه عرض كنم؟! در دوران جنگ تحميلي بعضي ها مي گفتند؛ كي اين جنگ تموم ميشه كه ما هم يك سري به جبهه بزنيم!