تهران امروز نوشت :حسين فدايي و عليرضا زاكاني دو عضو برجسته جبهه متحد اصولگرايان برنامه تشكل متبوعشان را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده اند و همزمان متن نامهاي از تيم انتخاباتي صادق محصولي موسوم به جبهه پايداري منتشر شده است كه نشان مي دهد جبهه پايداري بهخاطر ناكامي در دستيابي به سهميه ۵۰ درصدي در كميته انتخاباتي اصولگرايان از حضور در جبهه متحد خودداري كرده اند و به فعاليت انتخاباتي خود رنگ و بو بخشيده اند. در اين نامه به آيت الله مهدوي كني كه به امضاي مرتضي آقاتهراني رسيده بود، خواستهشده۵۰درصد كرسيهاي کمیته انتخاباتي اصولگرايان را به این گروه تخصیص دهند یا حداقل ۳ نفر از اعضای این گروه در شورای اجرایی حاضر باشند. در پي عدم موافقت با اين درخواست، آنان از ورود به فاز اتحاد انتخاباتي اصولگرايان خودداري و تيم انتخاباتي تشكيل دادند. اصولگرايان هم با مديريت آيت الله مهدوي كني ليست انتخاباتي خود را تنظيم كرده و به تدريج در حال اعلام برنامه هاي خود هستند.