روزنامه مردم سالاری نوشت : تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسلا مي در حالي از روز چهارشنبه آغاز مي شود که همچنان شائبه ها و حاشيه ها درخصوص دخالت برخي دولتمردان يا دستگاه هاي دولتي در انتخابات وجود دارد. اگر چه مدتي است فشارهاي سياسي در خصوص دخالت دولتي ها در انتخابات فروکش کرده است، اما ضرورت دارد، دولت اقداماتي صورت دهد که حکايت از ضمانت هاي لا زم براي برگزاري يک انتخابات سالم و رقابتي باشد.
سابقه مطرح شدن بحثدخالت دولت در انتخابات به روزهای پس از خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد بر می گردد.
پس از آن اتفاقات و حاشیه های پدید آمده در خصوص وزارت اطلا عات در اردیبهشت ماه سال جاری، به یکباره شاهد اظهار نظر برخی چهره های مطرح سیاسی و نظامی در خصوص لیست انتخاباتی دولتی ها بودیم. حتی موضوع فقط به لیست انتخاباتی بسنده نشد و اظهار نظرها به هزینه های میلیاردی برای انتخابات کشیده شد.
این پیش زمینه که البته هیچگاه دولت به صورت رسمی به آنها واکنش نشان نداد و «سکوت» را در این خصوص به عنوان پاسخ برگزیده سبب شده تا در حالی جمعه آینده شاهد برگزاری انتخابات مجلس نهم باشیم که همچنان ضرورت دارد دولت به صورت رسمی در خصوص عدم دخالت دولتی ها در انتخابات وارد عمل شود.
چرا که، انتخابات مجلس نهم علا وه برآنکه با حساسیت های رقابتی همراه شده به دلیل آنکه اولین عرصه عمومی برای فعالیت سیاسی پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم است از ویژگی های خاصی برخوردار است که ارائه ضمانت های لا زم از سوی مجریان انتخابات که سهم مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی دارند، در این روزها از ضروریات است تا در این شرایط شاهد شائبه و حاشیه در این خصوص نباشیم.
روز گذشته، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها نیز حکایت از برخورد با دولتی ها در خصوص استفاده از امکانات دولتی برای کاندیداها داشت.
براين اساس، اميد است که دولت، با نظر به حاشيه هاي فراواني که در سال ۹۰ در اطراف دولتي ها در خصوص دخالت در انتخابات و ارائه ليست انتخاباتي شکل گرفته بود، شرايطي را پديدآورد که پس از برگزاري انتخابات، نمره مثبتي در برگزاري يک انتخابات سالم بگيرد.