به گزارش فارس، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز آن را نشانه توانمندی دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: حضور ناوهای ایران در آبهای بینالمللی حق طبیعی کشور ماست.وزیر دفاع گفت: ناوگان هجدهم ایران در مسیری که برای آن تعیین شده است حرکت می‌کند.وی افزود: اعزام ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دریای مدیترانه برای دومین بار، در اجرای سیاست‌های کلی کشور به منظور تثبیت حضور در دریای آزاد است.وحیدی تصریح کرد: زمان اعزام و برگشت ناوهای ایران، به مسیر تعیین شده برای آنها بستگی دارد.وزیر دفاع همچنین از پرتاب ماهواره طلوع به فضا در سال آینده خبر داد و درباره ماهواره فجر که قرار است بهزودی به فضا پرتاب شود گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این ماهواره امکان مانور مداری آن است.