به گزارش قاصد، از زمان جدا شدن داود احمدی نژاد برادر رییس جمهور از بدنه دولت، وی بارها علیه جریان انحرافی روشنگری کرده است که این موضوع به مذاق برخی دولتی ها خوش نمی آید.

قرار بود مسوول سابق دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری در اواخر هفته گذشته به همایش بسیج دانشجویی دانشگاههای استان البرز در کرج برود که از حضور وی جلوگیری شد.

موضوع این همایش بررسی ضرورت های انتخابات مجلس نهم بود که در فرهنگسرای میلاد کرج برگزار می شد اما فشار برخی مسئولان دولتی و استانی باعثشد تا از حضور برادر رییس جمهور به این همایش جلوگیری کنند.

این امر سبب نارضایتی دانشجویان بسیجی استان البرز شده و برخی مسوولان سازمان بسیج دانشجویی در این همایش در سخنانی نسبت به آنچه ممانعت از حضور داوود احمدی نژاد در همایش مذکور خواندند، انتقاد کردند.

هرچند برخی افراد نزدیک به مسئولان برگزاری همایش، سرنخ را در تماس یک مسئول که در آن زمان خارج از کشور به سر می برد، جستجو می کنند.