به گزارش ايسنا، هيات پنج نفره آژانس بينالمللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمان ناكارتس، معاون يوكيا آمانو در امور پادمانها، بامداد دوشنبه براي ادامه گفتوگوهاي دو روزه با ايران وارد تهران شدند.

دور اول گفت‌وگو‌های ایران و آژانس ۹ تا ۱۱ بهمن(۲۹ تا ۳۱ ژانویه) به مدت سه روز انجام شد.

در پایان این دور از گفت‌وگو‌ها که پشت درهای بسته انجام شد، دو طرف توافق کردند برای ادامه بحثدور دیگری از گفت‌وگوها را اول و دوم اسفند در تهران داشته باشند.

گفت‌وگوهای ایران و هیات آژانس با هدف دست یافتن به چارچوب و فرمولی برای بحثدرباره موضوع‌ها و ابهام‌های مورد نظر دو طرف انجام می‌شود. از این رو اعضای هیات آژانس در سفر به تهران برنامه‌ای برای بازدید از مراکز هسته‌یی کشورمان ندارند.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه کشورمان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که هیات آژانس برنامه‌ای برای بازدید از تاسیسات هسته‌یی ایران ندارد. کار آن‌ها تازه آغاز شده است. ‌

بنا بر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از موضوع‌های مورد نظر آژانس که در این گفت‌وگوها مورد بحثاست، " شفاف‌سازی ابعاد نظامی احتمالی " برنامه هسته‌یی ایران است.

هرمان ناکارتس پس از ترک تهران در دور اول گفت‌وگوها در جمع خبرنگاران در وین گفت که تیمش در «سه روز گفت‌وگوی گسترده» با مقامات ایرانی درباره اولویت‌های آژانس صحبت داشته است.

آژانس در حالی بر ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌یی ایران اصرار دارد که هم‌چنان از ارایه اصل اسناد مورد ادعایی به ایران سر باز می‌زند. اصل اسناد مورد ادعای آژانس در چارچوب مطالعات ادعایی در زمان مدیرکلی محمد البرادعی نیز به ایران ارایه نشد؛ امری مورد انتقاد مدیرکل وقت آژانس قرار گرفت.

ایران همواره بر جعلی بودن این اسناد تاکید داشته است.

علی‌اصغر سلطانیه پیش از این درباره گفت‌وگو‌های ایران و آژانس به ایسنا گفته بود که " اقدام ایران در انجام این گفت‌وگو‌ها نشان‌دهنده شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در فرافکنی و ایجاد جو سیاسی علیه ایران است.

به گزارش ایسنا در هیات پنج نفره آژانس، هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها و از بازرسان عالی‌رتبه آژانس، رافائل گروسی، مرد شماره دو آژانس و دستیار مدیر‌کل آژانس در امور سیاسی، ژک بوت، مدیر بخش مدیریت اطلاعات پادمان‌ها در آژانس که بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ بازرس ارشد گروه نظارت و کنترل هسته‌یی در عراق بوده است، ماسیمو آپارو، عضو اداره پادمان‌های آژانس و لورا راک‌وود، رییس بخش امور منع گسترش و سیاست‌گذاری آژانس حضور دارند.

همچنين رياست هيات ايراني در گفتوگو با هيات آژانس را علياصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر عهده دارد.