به گزارش فارس، علی مطهری در مناظره با مهرداد بذرپاش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از صحبتهای خود در پاسخ به انتقادات بذرپاش گفت: من از استعفا برای پیشبرد اهدافم در مجلس استفاده کردهام.

وی همچنین در ا ظهارنظری عجیب با بیان اینکه مهرداد بذرپاش و دوستانش بوده‌اند که ۳ هزار میلیارد تومان پول فساد بانکی را خورده‌اند، گفت: نامه‌ای که هاشمی نوشت، حرف بخشی از مردم بود.

مطهری همچنین بیان داشت: هاشمی با آن نامه سبزها را کنترل کرد؛ ضمن اینکه او در نماز جمعه هم حرف‌های درستی زد و کار درستی انجام داد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس علی مطهری در مناظره با مهرداد بذرپاش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از صحبت‌های خود در پاسخ به انتقادات بذرپاش گفت: من از استعفا برای پیشبرد اهدافم در مجلس استفاده کرده‌ام.

وی همچنین در ا ظهارنظری عجیب با بیان اینکه مهرداد بذرپاش و دوستانش بوده‌اند که ۳ هزار میلیارد تومان پول فساد بانکی را خورده‌اند، گفت: نامه‌ای که هاشمی نوشت، حرف بخشی از مردم بود.

مطهری همچنین بیان داشت: هاشمی با آن نامه سبزها را کنترل کرد؛ ضمن اینکه او در نماز جمعه هم حرفهای درستی زد و کار درستی انجام داد.