به گزارش فارس، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، در پاسخ به اینکه منظور شما از جمله "دوران جناح اصولگرایی به پایان رسیده است" چیست؟ اظهار داشت: اندیشه اصولگرایی و اصلاحطلبی از زمان نهضت مشروطه وارد ادبیات سیاسی ایران شده و تاکنون ادامه یافته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رضایی اظهار داشت: جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب طی صد سال اخیر بارها بوجود آمده و از بین رفته‌اند بنابراین اندیشه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در آینده ادامه خواهد یافت اما معلوم نیست که جناح‌ها پابرجا بمانند.

وی در ادامه با بیان اینکه جناح اصولگرا نیاز به نوسازی دارد، تصریح کرد: اگر این جناح نیز به سرعت خود را نوسازی نکند از بین می‌رود همانطور که جناح اصلاح‌طلب نتوانست در عرصه سیاسی خود را حفظ کند.

دانشجویی سوال کرد با توجه به این مسئله، آینده جناح های اصلاح‌طلب و اصولگرای سنتی را چگونه ارزیابی می کنید؟ که رضایی پاسخ داد: همانطور که در گذشته نیز اعلام کردم حوادثسال ۸۸ آزمون بزرگی برای جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب بود.

وی ادامه داد: اصلاح‌طلبان مدیریت صحیحی را در اعتراضات مردمی اعمال نکردند و اصولگریان هم نتوانستند به صورت منسجم به مردم و نظام کمک کنند.

وی ادامه داد: عده‌ای در مقابل فتنه سکوت کردند و ساکتین فتنه نام گرفتند و برخی نیز به بهره‌برداری سیاسی از مقابله با فتنه برخاستند که به کاسبین فتنه معروف شدند.

رضایی با بیان اینکه تنها یک گروه از اصولگرایان با منطق، تدبیر و شجاعت در مقابل فتنه‌گران ایستادگی کردند اظهار داشت: این گروه را اصولگرایان واقعی دانسته که خود و همه دوستانم را جزء این گروه می دانم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین شاخص گروه اصولگرایان واقعی را عمل به قانون و دعوت از دیگران به رفتار قانونی اعلام و تاکید کرد: اصول‌گرایان واقعی اعتراض خود را به طور قانونی انجام داده و پس از اعلام نظر شورای نگهبان به آن تمکین کردند.

رضایی با اظهار اینکه قبل از انتخابات سال ۸۸ چندین بار اعلام کردم که جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا به پایان خط خود رسیدند، گفت: از این پیش‌بینی خوشحال نیستم و امیدوارم این دو جناح، با نوسازی و اصلاحات واقعی، بتوانند همچنان اندیشه های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را نمایندگی کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه این دو جناح دست به نوسازی خود نزنند اندیشه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به حیات خویش ادامه خواهد داد.

رضایی در پاسخ به این سوال که بالاخره شما اصولگرا هستید یا خیر؟ اظهار داشت : از سال ۱۳۵۰ تاکنون اصولگرا بوده و همچنان خواهم بود؛ اما اگر این جناح خود را بازسازی نکند به اصولگرایی خود، بصورت مستقل از آنها ادامه خواهم داد.