مجتبی کرباسی، دبیر جمعیت ایثارگران اصفهان در گفتگو با فارس افزود: مطابق ساز و کارهای تعریف شده در جبهه متحد اصولگرایان کل کشور قرار بر این بوده که پس از طی مراحل گزینش و انتخاب چهرههای معتبر و موجه اصولگرا در شهرستانها و انجام مصاحبه و امتیازدهی صلاحیتهای ارزشی در شورای استانی جبهه، اسامی بر اساس قبال مردمی مندرج در نظرسنجی پس از تایید و تنفیذ نهایی به شورای مرکزی جبهه متحد کل کشور ارسال و پس از ابلاغ شورای داوری جبهه متحد اصولگرایان کل کشور اعلام عمومی شده و ستاد تبلیغاتی جبهه تشکیل شود.وی در ادامه گفت: لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان اصفهان پس از طی سازوکارهای تعریف شده فوق توسط دبیر جبهه متحد استان آقای مهندس قربانی در حاشیه سخنرانی آقای دکتر ولایتی بشرح ذیل ۱ - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک ۲ - مهندی حمیدرضا فولادگر ۳ - آقای مرتضی طلایی ۴ - دکتر عدنان زادهوش ۵ - مهندس رسول حامدیان اعلام شده و مورد تایید ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان کشور نیز رسیده است

وی اضافه کرد: حال مشخص نیست که بر چه مبنایی مصاحبه‌ای در بعضی رسانه‌های استانی با رئیس جبهه متحد استان اصفهان انجام شده و در اقدامی سوال برانگیز برخلاف همه مصوبات و سازوکارهای مورد قبول قاطبه جبهه اصولگرایی لیستی متفاوت ارائه شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: بزرگان جبهه متحد اصولگرایان در استان، به مسیر اصیل بازگردند و با اتخاذ تدابیری شایسته و مطابق معیارهای ارزشی نظام زمینه حضور حداکثر مردم عزیز را در انتخابات فراهم کرده و موجبات تقویت وحدت را در جامعه فراهم نمایند.