به گزارش فارس، آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و آیت الله شیخ محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه مشترکی خواستار مشارکت گسترده در انتخابات مجلس شدند.نامبردگان همچنین لیست جبهه متحد اصولگرایان را مورد تاکید قرار دادند.