به گزارش افکار نیو ز ؛قاضی مدیر خراسانی، قاضی پرونده علی اکبر جوانفکر در گفتوگو با فارس با تأیید ۶ ماه حبس قطعی برای جوانفکر گفت: این حکم نیازی به ابلاغ ندارد و برای اجرا به دادستانی تهران رفته تا اجرا شود.

وی درباره زمان قطعی حکم گفت: تعیین زمان به عهده دادستانی و واحد اجرای احکام است و ما صرفاً وظیفه داشتیم پرونده را به دادستانی ارسال کنیم.

مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا در این مرحله جوانفکر میتواند به حکم اعتراض کند یا خیر گفت: به هیچ عنوان حق اعتراض وجود ندارد و حکم قطعی شده است.