به گزارش افکارنیوز،

عضو ناظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تا اوایل اسفند به حدود ۴۰ حزب باقیمانده فرصت داده تا اساسنامه خود را با قانون جدید تطبیق دهند.

پروانه مافی عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب، درباره آخرین خبرها از تایید صلاحیت احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال در کشور گفت: تاکنون 84 حزب با برگزاری انتخابات شورای مرکزی در قالب کنگره‌ سراسری، اساسنامه  خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند و  حدود 40 حزب دیگر همچنان در حال تکمیل مراحل تطبیق هستند.

وی با بیان این که کمیسیون ماده 10 احزاب  تا اویل اسفند به این 40 حزب فرصت داده تا اساسنامه خود را با قانون جدید تطبیق دهد، خاطر نشان کرد: امکان تمدید این مهلت وجود ندارد و احزابی که تا آن زمان اقدام به تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید نکنند، خود به خود از دایره احزاب مورد تایید وزارت کشور خارج خواهند شد.

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: احزابی که تاییده کمیسیون ماده 10 را داشته باشند، می‌توانند از مزایایی چون دریافت یارانه و حمایت وزارت کشور در انتخابات آتی برخوردار باشند