به گزارش افکارنیوز،

او در پاسخ به سؤال مجری این شبکه در مورد کانال مالی اروپا برای تبادل تجاری با ایران (اینتکس) گفت که مکانیزم مالی اعلام شده از سوی اروپایی‌ها، اراده این اتحادیه و نحوه دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی آن‌ها را نشان می‌دهد.

ظریف با بیان اینکه ایجاد این مکانیزم مالی از سوی اروپایی‌ها به تأخیر افتاد، اظهار داشت که مکانیزم ایجاد شده صرفا مقدمه بوده و به معنای واقعی کلمه مکانیز مالی واقعی نیست. این مکانیزم زمینه را برای ارتباط بین تجار ایرانی و اروپایی مهیا می‌کندو قرار است گسترش پیدا کرده و کشور‌های غیر اروپایی را نیز در بر بگیرد.

او گفت که این مکانیزم می‌تواند کار کند و شیوه هوشمندی برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست، ولی باید دید که چگونه این مکانیزم اجرا خواهد شد.