به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان ،علي كشتگر در گويانيوز تصريح كرد: اگر نخواهيم خود و ديگران را گول بزنيم بايد بپذيريم كه اپوزيسيون به دلايل مختلفي كه در اين چند سطر جاي پرداختن به آن نيست آماده تحمل هزينه هاي سنگين خياباني نيست. كساني كه بدون توجه به اين شرايط فراخوان مي دهند جنبش را تقويت نمي كنند، برعكس آن را دچار فتور و تفرقه مي كنند! به توان رهبري و عقل سياسي كساني كه از فراخوان هاي پيشين درس كافي نگرفته اند بايد شك كرد. سري كه از خستگي و زخم پيكر بي خبر است و به آن فرماني مي دهد كه عملي نيست را نمي توان سر آن پيكر دانست!