تهران امروز:گفت و گوي غلامحسين الهام عضو ارشد جبهه انتخاباتي صادق محصولي موسوم به جبهه پايداري با روزنامه دولت در حالي انجام مي گيرد كه وي پس از خروج از كابينه جزو مغضوبان دولت محسوبشده و به حلقه اخراجيون اين طيف ملحق شده بود اما علي الظاهر انتخابات مجلس بهانهاي براي نزديكي دوباره الهام به دولت شده است.

در عین حال می توان تحرکات اخیر اعضای ارشد جبهه محصولی را در چارچوب کلی نزدیکی به جریانات دولتی دانسته و هدف آن را نیز استفاده از برخی پتانسیل ها و ظرفیت های انتخاباتی دولت جست‌وجو کرد. مفاد گفت و گوی غلامحسین الهام با روزنامه دولت را نیز در همین سیر می بایست تبیین نمود.

اگر چه نزدیکی و حمایت جریان صادق محصولی از دولت و حلقه های انحرافی بر هیچ کس پوشیده نیست اما گمانه زنی ها حاکی از این است که با نزدیک شدن به انتخابات، این پیوستگی و نزدیکی وجه بارزتری به خود یافته است. آنچه در این مصاحبه برجستگی ویژه ای می یابد، تلاش سخنگوی سابق دولت برای تطهیر مصادیق اشکال و انتقادات مجلس هشتم نسبت به رئیس جمهور است. در عین حال موضوع آنجا اهمیت ویژه ای پیدا می کند که محوریت تطهیر‌برخی اقدامات ساختارشکنانه با اتهام بندی های الهام به مجلس رفع رجوع می شود.

از جمله اینکه وی طراحان سوال از رئیس جمهور را به تلاش برای جمع آوری آرا‌ متهم کرده و رویه مجلس در طرح سوال را خلاف مصالح عمومی کشور عنوان کرده است.

جالب اینکه غلامحسین الهام از آرا و افکار عمومی نیز مایه گذاشته و وجدان عمومی را مخالف این امر قلمداد کرده است. در نهایت توجیهات غلامحسین الهام با منکر خواندن اقدام نمایندگان در طرح سوال از محمود احمدی نژاد تکمیل‌می گردد. در خصوص این اظهارات چند نکته ضروری است:

۱ - غلامحسین الهام معتقد است که منکری اتفاق افتاده است ولی این موضوع مربوط به گذشته است و طرح آن به منزله نهی مجلس از منکر رئیس جمهور نیست! در توضیح این سخنان وی باید گفت که نهی از منکر مجلس از همان آغازین روزهای خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس جمهور آغاز شده و پروژه این سوال از همان ابتدا توسط مجلس کلید خورده بود و طرح آن در این برهه زمانی تنها به روال پرپیچ و خم طی شده در این سیر بر می گردد و هیچ ارتباطی به موضوع انتخابات مجلس ندارد!

در اینجا می بایست این سوال را از الهام مطرح نمود که شما به عنوان مدعی بصیرت و ولایتمداری و خط شکن مبارزه با فتنه چه نهی از منکری را انجام داده اید؟ آیا شما و اغلب دوستانتان در جبهه موسوم به پایداری با سکوت خود در این خصوص، منکر بزرگتری را مرتکب نشدید؟ پاسخ شما به افکار عمومی چیست؟ شما چه اقدامی را برای التیام وجدان عمومی انجام داده اید که اکنون نگران جهت گیری افکار و وجدان عمومی در این زمینه هستید؟

۲ - آقای الهام باید بدانند که طرح سوال از رئیس جمهور تنها شامل یک محور نبوده و خانه نشینی ۱۱ روزه تنها یکی از محور های این موضوع می باشد. موارد انتقاد و اعتراض از عملکردهای سیاسی و اقتصادی دولت به نحوی بوده است که نمایندگان مجلس ضروری دیدند که این طرح را در قالب های مختلف پیگیری نمایند. اینکه سخنگوی سابق دولت این طرح را تنها مربوط به مسائل و انتقادات سیاسی بداند، تنها در قالب فرافکنی و فرار به جلو قابل تبیین است.

۳ - فارغ از این مسائل بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌این حق مسلم نمایندگان مجلس است که در راستای اعمال وظایف نظارتی خویش رئیس جمهور را به مجلس احضار نموده و از وی ارائه توضیح بخواهند. لذا آقای الهام و همکاران وی در جبهه انتخاباتی صادق محصولی نمی توانند برای مجلس تعیین تکلیف کرده و با تکرار اتهام

‌مانع اجرای وظایف خطیر آنان شوند. همچنین تعیین مصالح ملی مملکت مطمئنا بر عهده آقای الهام نیست که انجام وظایف نظارتی مجلس را خلاف مصالح مملکت عنوان نماید.

انتشار این گفت و گو و اختصاص عکس صفحه اول ارگان دولت که این روزها بیشتر به عنوان ارگان جریان انحرافی نقش آفرینی می‌کند به الهام،

خود بر ابهامات گذشته ارتباط تيم صادق محصولي با جريان انحرافي افزود.