به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در اين مرحله از رزمايش، انواع رادارهاي ثابت و متحرك بومي و بهينهسازي شده توسط متخصصان كشورمان تحت شبكه يكپارچه پدافند هوايي و مراكز كنترل و فرماندهي منطقهاي مورد بهرهبرداري و نظارت شبكه يكپارچه پدافندي كشور قرار گرفت.

استفاده از رادارهای تاکتیکی کاستا و نبو و رادارهای تولید داخل مانند کاشف و مطلع‌الفجر به منظور کشف، شناسایی و اعلام خبر به یگان‌های عمل کننده از ویژگی‌های سومین مرحله این رزمایش بود.

بهرهگيري از همه رادارهاي موجود در قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبياء (ص) ارتش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از اطلاعات آنها، در شبكه فرماندهي و كنترل يكپارچه پدافندي، از جمله ديگر محورهايي بود كه در اين روز انجام شد، ضمن اينكه طرحهاي ابتكاري براي شناسايي سامانههاي مدرن دشمن فرضي توسط رادارهاي كشور نيز در دستور كار قرار گرفت.