به گزارش مهر، حسن قشقاوی امروز در حاشیه چهارمین نشست معاونان اموربین الملل دانشگاهها در وزارت علوم در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استاد دستگیر شده دانشگاه شریف از سوی سیستم حقوقی آمریکا، گفت: نفس این عمل بر اساس قطعنامه ها و اقداماتی است که توسط آمریکا و برخی کشورها انجام می شود که آن را غیر قانونی و غیر حقوقی می دانیم.

معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه تصویب این قطعنامه ها بر اساس مبانی غیر قانونی و غیر منطقی است، اظهار داشت: یکی از اتهاماتی که به این گونه افراد و استاد دانشگاه شریف زده شده است خریداری تجهیزات دوگانه بوده که این توجیه می تواند حتی برای مواردی چون بنزین نیز اطلاق شود که می تواند کاربرد دوگانه داشته باشد.

استاد دانشگاه شریف بیگناه است

قشقاوی با تاکید بر اینکه اتهام زده شده به استاد دانشگاه شریف یک سوءتفاهم مطلق است، خاطر نشان کرد: این اتهام بر اساس قطعنامه ها و قوانین آمریکا نیز غیرقانونی است و استاد دانشگاه شریف بی گناه است.

اقدامات وزارت امور خارجه برای کمک به استاد دانشگاه شریف

وی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه برای کمک به این استاد دانشگاه یادآور شد: وزارت امور خارجه وظیفه دارد و در این راستا تلاش خواهد کرد و در پروسه دادرسی ها کمک های لازم را ارائه می دهد تا اسباب رهایی این استاد دانشگاه شریف فراهم شود.

معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه خریداری تجهیزات آزمایشگاهی از کشورهای خارجی توضیح داد: اعمال تحریم ها علیه کشور یک اقدام غیر دموکراتیک و ناشی از حرکت های احساسی از دولت های خارجی علیه کشور است این گونه تحریم ها روند قانونی ندارد چرا که در هیچ کشور و در هیچ پارلمانی به رفراندوم گذاشته نشده است.

تسهیل ورود و خروج محققان ایرانی به خارج

قشقاوی همچنین در خصوص تسهیل ورود و خروج محققان ایرانی خارجی به داخل کشور توضیح داد: روند ارائه ویزا بر اساس اقدام متقابل کشورها است در حال حاضر ویزای ۱۰ کشور در فرودگاه ارائه می شود.

معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه لغو ویزا در چارچوب عمل متقابل انجام می شود، یادآور شد: در عین حال وزارت امور خارجه در صدد تسهیل ارائه ویزا به شهروندان است تا تبادل آنها به داخل کشور به راحتی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای ارائه ویزای بلندمدت به افرادی که زیاد مسافرت می کنند، اضافه کرد: در این راستا برای دانشگاهیان، بازرگانان، رانندگان و افراد کثیر المسافر که در خارج از کشور تردد دارند سعی می شود تا با معرفی ارگان های ذیربط ویزای بلندمدت ارائه شود.

قشقاوی همچنین از آغاز مذاکرات کنسولی با برخی کشورها خبر داد و ادامه داد: تاکنون مذاکرات کنسولی با کشورهای عراق، ترکیه و امارات آغاز شده است و به زودی با کشور ترکمنستان وارد مذاکرات کنسولی خواهیم شد. این مذاکرات در راستای تسهیل ارائه ویزا است.