به گزارش فارس، اسامی ۵۴۷ کاندیداها تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به شرح زیر است.


۱ - غلامعلی آجورلو

۲ - هدی آراسته


۳ - مهدی آقایی


۴ - مرتضی آقا تهرانی۵ - احمد آقا محمدی۶ - فاطمه آلیا۷ - حسین ابراهیمی۸ - رحمت ابراهیمی(عیسی)۹ - محمد حسین ابراهیمی خوراسگانی۱۰ - علیرضا ابصری حقیقی۱۱ - غلامرضا ابن سعیدی۱۲ - سید ابوالفضل ابوالفضلی۱۳ - سید محمود ابوالمعالی۱۴ - سید محمدحسن ابوترابی فرد۱۵ - احمد اتابکی مهر۱۶ - صادق احتشامی۱۷ - وحید احد نژاد۱۸ - علیرضا احسانی نیا۱۹ - صاحب احسن۲۰ - مهدی احمدلو۲۱ - ادریس احمدی۲۲ - حسین احمدی۲۳ - سید علی احمدی۲۴ - سید محمد حسین احمدی۲۵ - سید محمد مهدی احمدی۲۶ - شهباز احمدی۲۷ - علی احمدی۲۸ - محسن احمدی۲۹ - قاسم احمدی آذر۳۰ - اکبر احمری۳۱ - آمنه اختر دانش۳۲ - عباسعلی اختری۳۳ - بهمن ادیب زاده۳۴ - محمدحسین استاد آقا۳۵ - فاطمه استقامت۳۶ - مصطفی اسدی۳۷ - سبزه گل اسدی بلداجی۳۸ - محمد اسدی رکابدارکلائی۳۹ - حمید اسکندری۴۰ - غلامرضا اسلامی پناه۴۱ - علی رضا اسماعیلی۴۲ - اسحاق اسمیعلی۴۳ - معصومه اسمیعلی۴۴ - سعید اصغری علائی۴۵ - حسین افتخاری۴۶ - لاله افتخاری۴۷ - یدالله افتخاری۴۸ - سید علی اصغر افجه۴۹ - صدیقه افروز۵۰ - حسن افشار۵۱ - عبدالله اکبر آبادی۵۲ - حسن اکبری۵۳ - علی رضا اکبری۵۴ - محسن اکبری۵۵ - مصطفی اکبری قمصری۵۶ - مصطفی اکبریان۵۷ - نصرت الله اکوانیان۵۸ - منصور الهی۵۹ - زهره الهیان۶۰ - آزاد امیدوار۶۱ - اکرم امیری۶۲ - الهام امین زاده۶۳ - اصغر امینی فرد۶۴ - اکبر امینی مهر۶۵ - مصطفی انصاری۶۶ - ابراهیم انصاریان۶۷ - مریم انوشیروانی۶۸ - نرگس ایزدی۶۹ - محمدرضا ایمانی۷۰ - مجید باشور سردرودیان۷۱ - محمد مهدی بابا پور گل افشانی۷۲ - اسدالله بادامچیان۷۳ - یدالله باذلی۷۴ - رضا بازرگان۷۵ - مهدی باسمچی۷۶ - محمدرضا باقر زاده اول۷۷ - اکبر باقری۷۸ - حمید باقری۷۹ - محمدرضا باهنر۸۰ - عباس بحیرائی۸۱ - حمید بختیار۸۲ - علی بختیار۸۳ - علی بدیع زاده۸۴ - مهرداد بذرپاش۸۵ - محمدعلی براری دهکی۸۶ - طاهره براز۸۷ - رضا برنگی۸۸ - عبدالرحیم بزاز۸۹ - عباس بقایی۹۰ - مجید بنائی خلیل آباد۹۱ - پریناز بنیسی۹۲ - داود بهرامی۹۳ - محمد بهرامی۹۴ - قاسم بهرامی زاده نظر آبادی۹۵ - بهزاد بهرامی نسب۹۶ - سعید بهشتی۹۷ - محمد بهمنی۹۸ - مرتضی علی بهمنی۹۹ - مریم بیاتی۱۰۰ - مهدی بیکی۱۰۱ - کوروش پاک بین۱۰۲ - غلامرضا پرچمی پور۱۰۳ - حبیب پناهی زاده۱۰۴ - حمیدرضا پور رضا۱۰۵ - عبدالله پور مظاهری۱۰۶ - صباح پیری۱۰۷ - پیمان تبلیغی۱۰۸ - افسر تدین خواه۱۰۹ - خدیجه ترکمنی۱۱۰ - محمد مهدی تسخیری۱۱۱ - محمد تقدیری۱۱۲ - محمد حامد تقوی۱۱۳ - محمد رضا تقوی فرد۱۱۴ - مجید تلخابی۱۱۵ - احمد توکلی۱۱۶ - لقمان توکلی۱۱۷ - سید محسن تولیت زواره۱۱۸ - ناهید تهرانی متین۱۱۹ - عباس ثابتی۱۲۰ - نبی ثروت ثمرین۱۲۱ - فاطمه جارچیان۱۲۲ - حمیدرضا جزء معلمی۱۲۳ - مهین دخت جعفری نژاد۱۲۴ - مرتضی جعفر خانی۱۲۵ - بیت اله جعفری۱۲۶ - صفیه جعفری۱۲۷ - عزیزاله جعفری۱۲۸ - علی جعفری۱۲۹ - محمد جعفری۱۳۰ - سید عباس جلادتی۱۳۱ - سهیلا جلودار زاده۱۳۲ - جمیله جلوندانزاب۱۳۳ - اصغر جمالی فرد۱۳۴ - بتول جوان شیر۱۳۵ - حسین جوانمرد مرنی۱۳۶ - فرهاد جوانمردی۱۳۷ - احمد جولائی۱۳۸ - سیدمهدی جولائی۱۳۹ - احسان جهان دیده۱۴۰ - اشرف چگنی۱۴۱ - مرتضی چیت سازیان۱۴۲ - محمدکاظم حاجی سلطانی۱۴۳ - علی رضا حاجیان نژاد۱۴۴ - مظاهر حامی کارگر۱۴۵ - حبیب اله حبیبی۱۴۶ - محمد نبی حبیبی۱۴۷ - مسلم حبیبی۱۴۸ - غلامعلی حداد عادل۱۴۹ - روح اله حدادی۱۵۰ - سالار حسن زاده۱۵۱ - نورالله حسن زاده۱۵۲ - سید صادق حسینی۱۵۳ - سید عمادالدین حسینی۱۵۴ - علی حسینی۱۵۵ - مجید حسینی۱۵۶ - محرم حسینی۱۵۷ - مختار حسینی اصل۱۵۸ - نیلوفر حسینی ترکانی۱۵۹ - سید محمد حسینی صفا۱۶۰ - روح اله حسینیان۱۶۱ - نعمت اله حکیم۱۶۲ - حسن حمید زاده۱۶۳ - محمدصادق حمیدی۱۶۴ - صدیقه حنانی۱۶۵ - مهران حنیفی۱۶۶ - داود حیدری۱۶۷ - فاطمه حیدری نفت چالی۱۶۸ - نصراله خادم۱۶۹ - سید علی محمد خادمی۱۷۰ - علی اصغر خانی۱۷۱ - نیلوفر خانی اوشانی۱۷۲ - حوریه خدایی۱۷۳ - غلامحسین خرم شاهگل۱۷۴ - حسن خزائی۱۷۵ - حسن خسروی۱۷۶ - معصومه خضرائی تارعطار۱۷۷ - داود خضرائی وژده صادقی۱۷۸ - زهرا خطیبی راد۱۷۹ - علی خطیبی شریفیه۱۸۰ - سید محمدرضا خلخالی۱۸۱ - دولت خلیل وند۱۸۲ - محمد جمال خلیلیان اشکذری۱۸۳ - محمدحسین خوانیم زاده۱۸۴ - محمد خورشیدی۱۸۵ - اسماعیل خیرآبادی۱۸۶ - مهدی دادفر۱۸۷ - سید محمدحسین دانا۱۸۸ - قاسم دانشور۱۸۹ - ناصر داودی راد۱۹۰ - حسین درودی۱۹۱ - احمد درهوشت۱۹۲ - سید محمد صادق دریاباری۱۹۳ - حجت اله دریامی۱۹۴ - داود دستی۱۹۵ - فاطمه دشتکی۱۹۶ - محمدرضا دشتی اردکانی۱۹۷ - محمدرضا دولتی۱۹۸ - علیرضا دهقانی۱۹۹ - محمود دهقانی محمود آبادی۲۰۰ - علیرضا ذاکران حسینی خفری۲۰۱ - مهدی ذاکری۲۰۲ - داود ذوالقدری۲۰۳ - مریم راجی کاشانی۲۰۴ - حسن راستا۲۰۵ - الهه راستگو۲۰۶ - محمد علی رجائی نیا۲۰۷ - محسن رجب زاده۲۰۸ - محمدرضا رجبی۲۰۹ - مجتبی رحماندوست۲۱۰ - غلامعباس رحمانی۲۱۱ - مهدیه رحمتی۲۱۲ - ناصر رحیم زاده جهانداری۲۱۳ - علی اشرف رحیمی۲۱۴ - مرتضی رحیمی یگانه۲۱۵ - حمید رسایی۲۱۶ - مهدی رضا۲۱۷ - مصطفی رضا حسینی۲۱۸ - محسن رضائی۲۱۹ - عبداله رضائی گالش پل۲۲۰ - مجید رفیعی۲۲۱ - محمدرضا رمزگویان۲۲۲ - اکبر رمضانی۲۲۳ - حسین رمضانی خردمردی۲۲۴ - کبری رمضانی ربات ترکی۲۲۵ - معصومه رنجبر۲۲۶ - قاسم روانبخش۲۲۷ - شعبان روحی۲۲۸ - محمد نبی رودکی۲۲۹ - محمود روزبهانی۲۳۰ - فاطمه رهبر۲۳۱ - محسن رهنما۲۳۲ - سید علی ریاض۲۳۳ - علی اصغر زارعی۲۳۴ - علی رضا زاکانی۲۳۵ - محمد هادی زاهدی وفا۲۳۶ - مسعود زاهدی اول۲۳۷ - حسن زمانی۲۳۸ - شکوفه زمانی فر۲۳۹ - احمد زمانی گندمانی۲۴۰ - محمد جواد زنگنه اینالو۲۴۱ - مریم سادات شریف۲۴۲ - سید کریم سادات مظلوم۲۴۳ - حبیب ساسانی۲۴۴ - علیرضا ساوچی۲۴۵ - احمدعلی سبزعلی۲۴۶ - سعید سپهری سرشت۲۴۷ - سید کمال سجادی۲۴۸ - سید حیدر سجادی۲۴۹ - علی اکبر سراج۲۵۰ - محمد علی سرلک۲۵۱ - پرویز سروری۲۵۲ - رحمان سعادت۲۵۳ - رضا سعید محمدی۲۵۴ - علیرضا سعید ابادی۲۵۵ - محمد رضا سعیدی۲۵۶ - حسین سفری شرفشاده۲۵۷ - محمد ناصر سقای بی ریا۲۵۸ - پروین سلیحی۲۵۹ - فرزاد سلیمانی۲۶۰ - محمد سلیمانی۲۶۱ - محمد مهدی سلیمانی۲۶۲ - نادر سلیمانی۲۶۳ - سید سعید سمائی۲۶۴ - جلال سوداگری۲۶۵ - مهدی سورانی۲۶۶ - امیرعباس سیاه پوش۲۶۷ - محمد سید حسن طهرانی۲۶۸ - سید علی نقی سید خاموشی۲۶۹ - سید عطا اله سید قاسمی۲۷۰ - سید علی سید پور آذر۲۷۱ - سید مرتضی سید صالحی۲۷۲ - رضا شادمان فر۲۷۳ - حسن شاه آبادی۲۷۴ - محمد حسین شبانی کوزه کنان۲۷۵ - مصطفی شریعت۲۷۶ - احمد شریعتمدار۲۷۷ - مهسا سادات شریفی۲۷۸ - هادی شریفی عراقی۲۷۹ - محمد علی شم آبادی۲۸۰ - پژمان شمس۲۸۱ - فریدون شمس۲۸۲ - عبدالرضا شمس آبادی زاده۲۸۳ - عباس شمس مهربانی۲۸۴ - اعظم شوقی آق قلعه۲۸۵ - صراف شهریاری۲۸۶ - منصور شهریاری۲۸۷ - علیرضا شهسواری۲۸۸ - حسین شیخ الاسلام۲۸۹ - مهدی شیخ زاده مرند۲۹۰ - مسلم شیخ علیا لواسانی۲۹۱ - کیومرثشیخی۲۹۲ - حسین شیخی ساری۲۹۳ - مهدی شیرکوند۲۹۴ - عظیم شیردلی۲۹۵ - محمد شیرزاد۲۹۶ - محسن شیر محمدی زفره۲۹۷ - محمود صابرهمیشگی۲۹۸ - طاهر صاحب الزمانی۲۹۹ - جعفر صالحیان عمران۳۰۰ - لیدا صحرائی۳۰۱ - علی رضا صفار زاده۳۰۲ - طیبه صفائی۳۰۳ - فرمان صفری۳۰۴ - هادی صفری۳۰۵ - میر سعید صفوی۳۰۶ - مینا صفی خانی۳۰۷ - کاظم صمدیان۳۰۸ - معصومه صیادیان۳۰۹ - اکبر طالب پور۳۱۰ - علی رضا طاهر نژاد۳۱۱ - حسن طاهری۳۱۲ - علیرضا طالبی جبلی۳۱۳ - محمدرضا طاهری کته سری۳۱۴ - سید محمد طباطبائی۳۱۵ - زهره طبیب زاده نوری۳۱۶ - حسین طلا۳۱۷ - پرویز طلاچیان۳۱۸ - علیرضا طمبورخانی۳۱۹ - فرهاد عابدی۳۲۰ - پرویز عبادی۳۲۱ - علی عباس پور تهرانی فرد۳۲۲ - علیرضا عبدوالقفاری۳۲۳ - محمد عبدلی۳۲۴ - منصور عدالت پور۳۲۵ - پیام عرب زاده۳۲۶ - حسین عرفانی۳۲۷ - حمید عزیزی۳۲۸ - وهاب عزیزی۳۲۹ - علی عسگری۳۳۰ - سید آیت الله علوی۳۳۱ - مسعود علی اکبری۳۳۲ - رضا علینیا۳۳۳ - علیرضا علیرضائی۳۳۴ - محمدرضا علی زاده ثابت۳۳۵ - نرگس عموقلی میرآخوری۳۳۶ - مرتضی غرقی۳۳۷ - امیر حسین غفاری۳۳۸ - سید سعید غفوری سبزواری۳۳۹ - حسن غفوری فرد۳۴۰ - محمدرضا غفوری نام۳۴۱ - عباس غلامی۳۴۲ - اردشیر فائضی سرخابی۳۴۳ - بهار فارسی۳۴۴ - محسن فتاحیان۳۴۵ - فیض علی فتاحیان کلیشا درخی۳۴۶ - مجید فتح علیان۳۴۷ - عبدالحمید فخیم جو۳۴۸ - فرشاد فخیمی حسن زاده۳۴۹ - حسین فدایی۳۵۰ - جمیله فدبی۳۵۱ - سعید فراحت۳۵۲ - جمال فرجی۳۵۳ - احمدرضا فرزین۳۵۴ - حامد فرسیابی امامه۳۵۵ - محمود فرشیدی۳۵۶ - علی فرزی پور صاعین۳۵۷ - حمید فرمانی باروق۳۵۸ - سلمان فرهمند۳۵۹ - صفرعلی فعله کریم۳۶۰ - عباس فقیه۳۶۱ - زهرا فلاح۳۶۲ - منوچهر فلاح اسبوکلائی۳۶۳ - محمد تقی فلاح زنجان بر۳۶۴ - قربان فولادی۳۶۵ - محمد رضا فولادی۳۶۶ - ایران دخت فیاض۳۶۷ - داود فیضی۳۶۸ - علی قادری۳۶۹ - محمد حسن قادری۳۷۰ - اعظم قاسمی۳۷۱ - رضا قاسمی۳۷۲ - زهرا قاسمی۳۷۳ - حمید قاضی زاده حنیفه محله۳۷۴ - علیرضا قدرتی۳۷۵ - سجاد قدیری۳۷۶ - ابوالفضل قراخانی۳۷۷ - عباس قریبیان۳۷۸ - رحیم قره داغی۳۷۹ - سید جواد قریشی۳۸۰ - اسماعیل قشقایی۳۸۱ - محمد حسن قطبی۳۸۲ - مهدی قلیج خان۳۸۳ - سید مهدی قصمری۳۸۴ - حمیدرضا قنبری فروشانی۳۸۵ - مهناز قنبریان علویجه۳۸۶ - حمداله قهرمانی فرد۳۸۷ - حمیدرضا کاتوزیان۳۸۸ - محسن کازرونی۳۸۹ - فاطمه کاشانی وهیب۳۹۰ - زهرا کامرانی۳۹۱ - نادر کامکار۳۹۲ - نوید کاوین۳۹۳ - اعظم کاهه۳۹۴ - محبوبه کری۳۹۵ - حسین کرمی۳۹۶ - سکینه کرمی۳۹۷ - قاسم کریم آبادی۳۹۸ - امید کریمان پور۳۹۹ - مجید کریم لو۴۰۰ - مرضیه کریمی۴۰۱ - حسن کزازی۴۰۲ - سید امیر حسین کسائی۴۰۳ - محمد اسماعیل کفایتی۴۰۴ - علیرضا ککولی دزفولی۴۰۵ - لیلا کمانی۴۰۶ - محمد علی کنعانی تکمه داش۴۰۷ - اسمعیل کوثری(محمد علی)۴۰۸ - اسمعیل کوثری۴۰۹ - مهدی کوچک زاده۴۱۰ - علیرضا کوهستان نجفی۴۱۱ - رضا کیائی۴۱۲ - لیلا کیان فر۴۱۳ - حسن گل احمدی۴۱۴ - علیرضا گل دامن۴۱۵ - علیرضا گل محمدی نقشه۴۱۶ - بتول گلزاری سرخه۴۱۷ - حبیب اله گودرزی۴۱۸ - علی گودرزی۴۱۹ - مجید گودرزی۴۲۰ - حسن گودرزی۴۲۱ - زهره سادات لاجوردی۴۲۲ - حسن لاسجردی۴۲۳ - مرجان لحمی۴۲۴ - محمد صادق لطفی۴۲۵ - محمد علی لطفی۴۲۶ - اکرم لطفی زاده۴۲۷ - غلامرضا لطیفی۴۲۸ - احمدرضا لعلی نیا۴۲۹ - شیلا مالکی دیزجی۴۳۰ - ابوالفضل مالی۴۳۱ - عبدالله مجیدی۴۳۲ - مرتضی مجیدی راد۴۳۳ - جلیل محبی۴۳۴ - علیرضا محبی۴۳۵ - علیرضا محجوب۴۳۶ - الهام محرابی۴۳۷ - صالح محقق حضرتی۴۳۸ - ستار محققی۴۳۹ - فرشته محمد علی۴۴۰ - حمیدرضا محمد لو۴۴۱ - ماندانا محمدلی۴۴۲ - نازنین محمد وند گلوجه۴۴۳ - جواد محمدی۴۴۴ - رحمن محمدی۴۴۵ - رضا محمدی۴۴۶ - شهناز محمدی۴۴۷ - ماشاالله محمدی۴۴۸ - محمد زمان محمدی شیرکلائی۴۴۹ - شهلا محمودی۴۵۰ - فریبا محوری نیکجه۴۵۱ نقی مختاری‌دولت‌آباد۴۵۲ سید‌ابالحسن مخزن موسوی۴۵۳ مهران مددیان۴۵۴ مرتضی مرادی صلوات۴۵۵ طاهره مرادیان کرهرودی۴۵۶ مصطفی مردی۴۵۷ سید‌مهدی مرعشی۴۵۸ سید‌علیرضا مرندی۴۵۹ محمد‌رضا مرندی(عسگر)۴۶۰ مهدی مسجدی۴۶۱ مسعود مسلمی‌فرد خالدی۴۶۲ سعید مشائی۴۶۳ مسعود مشایخی۴۶۴ غلامرضا مصباحی‌مقدم۴۶۵ مصطفی مصطفائی۴۶۶ علی مطلبی ورکانی

۴۶۷ علی مطهری

۴۶۸ مجید مطیعیان نجار

۴۶۹ حسین مظفر

۴۷۰ سید‌مجتبی مظلومیان

۴۷۱ آسیه معراجی

۴۷۲ عباس معصوم‌زاده

۴۷۳ امیر‌عباس معصومی

۴۷۴ محمد‌حسین مغیثی

۴۷۵ سمیرا مفخمی‌مهر آبادی

۴۷۶ هاجر مقدسی‌حاجی‌آبادی

۴۷۷ عمران مقسومی

۴۷۸ غلامحسن مقصودی

۴۷۹ محمد ملاحسینی

۴۸۰ محمدرضا ملاصالحی

۴۸۱ مصطفی ملاصالحی

۴۸۲ محمد ملک

۴۸۳ محمود ملکونی‌خواه

۴۸۴ بهنام ملکی

۴۸۵ علیرضا ملکی

۴۸۶ علی منصوری

۴۸۷ مجتبی منصوری ارمکی

۴۸۸ اسکندر منظوری

۴۸۹ سید‌مرتضی موسوی

۴۹۰ سید‌امر‌اله موسوی۴۹۱ - سید‌مصطفی موسوی احمد‌آبادی

۴۹۲ سید‌ابوالفضل موسوی جنگلی

۴۹۳ زهرا مومنی

۴۹۴ امیر‌احمد مومنی‌ها

۴۹۵ محسن مهدوی

۴۹۶ میثم مهدوی

۴۹۷ حمیدرضا مهدیان

۴۹۸ قاسم مهری مهویزانی

۴۹۹ ماشا‌الله مهمان‌نواز

۵۰۰ منصور میر

۵۰۱ سید‌مسعود میرکاظمی

۵۰۲ سید‌امیر میرمحمد علی

۵۰۳ فاطمه‌سادات میرمسیب

۵۰۴ سید‌یحیی میرمعینی

۵۰۵ سید‌جواد میرخان

۵۰۶ سید‌رضا میرزائی

۵۰۷ فاطمه میرعزیزی

۵۰۸ سید‌علی میرهادی

۵۰۹ مهدی مینائی

۵۱۰ مهدی ناجی

۵۱۱ الیاس نادران

۵۱۲ مصطفی ناصر

۵۱۳ اسمعیل ناصری۵۱۴ علیرضا ناظمی۵۱۵ بتول نامجو۵۱۶ سید‌محمود نبویان۵۱۷ حسین نجابت۵۱۸ علی‌اصغر نجمی۵۱۹ علیرضا نژاد‌صاحبی۵۲۰ طاهره نظری۵۲۱ اکبر نظیفی۵۲۲ پژمان نقریان عراق۵۲۳ محمد‌باقر نکونام۵۲۴ سید‌ابوالحسن نواب۵۲۵ بیژن نوباوه وطن۵۲۶ محمد نوذری فردوسیه۵۲۷ عباس نوروزی آبدری۵۲۸ مرتضی نوری۵۲۹ احمد نیک‌فر۵۳۰ سید‌جعفر واسعی۵۳۱ علیرضا ورامینی۵۳۲ عبدالرضا وزوائی۵۳۳ هادی وطنی۵۳۴ سیده‌فاطمه وفائی۵۳۵ اکبر ولی‌زاده۵۳۶ سید‌حسین هاشمی۵۳۷ سید‌محمد صادق هاشمی۵۳۸ سید‌مدی هاشمی۵۳۹ انسیه همتی۵۴۰ حمیدرضا یاقوتی‌مقدم۵۴۱ نعمت‌الله ید‌الهی۵۴۲ فرهاد یزدان‌پناه بهابادی۵۴۳ امیرحسین یزدان‌نیاز۵۴۴ اعظم یعقوبی۵۴۵ عباس یگانه۵۴۶ فهیمه یوسفی۵۴۷ـ محمد یوسفی