به گزارش مهر، این جلسه مزین به تصاویری از شهدای هسته ای کشور بود. در ابتدای جلسه دکتر عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی از فعالیتها ودستاوردهای هسته ای گزارش داد.

رهبرمعظم انقلاب در این دیدار سخنان مهمی بیان کردند که خبر و تصاویر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.