به گزارش افکارنیوز، تشکل " صدای ملت" ( منتقدان دولت) با صدور اطلاعیه ای از نهایی شدن فهرست انتخاباتی خود خبر داد .به گفته کاتوزیان علی مطهری نماینده تهران سرلیست این فهرست است.

به گزارش مهر، فهرست انتخاباتی این تشکل به این شرح است:

۱ - دکتر علی مطهری

۲ - دکتر علی عباسپور تهرانی

۳ - دکتر حمیدرضا کاتوزیان

۴ - مهندس مصطفی رضا حسینی

۵ - حجت الاسلام علی عسگری

۶ - دکتر حسن غفوری فرد

۷ - دکتر امیدوار رضایی

۸ - مهندس حسین شیخ الاسلام

۹ - علیرضا محجوب

۱۰ - مهندس سید حسین هاشمی

۱۱ - حسن زمانی

۱۲ - سهیلا جلودارزاده

۱۳ - فهیمه خان محمدزاده

۱۴- علیرضا دهقانی