به گزارش مهر، برای تحقق این هدف مهم، علاوه بر چند طرح ابتکاری، سامانه های پیشرفته جدید نیز مورد آزمایش قرار گرفت که بر این اساس، پرندههای با سرنشین و پهپادهای دشمن فرضی که قابلیت پنهان ماندن از چشم اکثر رادارهای موجود در دنیا را دارند، توسط شبکه راداری مستقر در منطقه عمومی و عملیاتی رزمایش کشف و شناسایی شد و اطلاعات آنها شامل ارتفاع، برد و سرعت، برای مقابله در اختیار شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار گرفت.

همچنین رادارهای موجود در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در زمینه هدایت هواپیماهای خودی برای انهدام هواپیماهای متجاوز دشمن فرضی نیز عملکرد موفقی داشتند. اطلاعات مربوط به ورود پرنده های متجاوز، از طریق دیده بان ها و رادارهای مختلف ثابت و سیار موجود، گزارش می شود.

هدایت موشک ها و آتش بارهای موجود در سامانه های پدافندی به سمت هواپیماهای متجاوز دشمن نیز از دیگر وظایف شبکه راداری مستقر در منطقه عمومی و عملیاتی رزمایش است که در مرحله سوم رزمایش ثارالله مورد ارزیابی قرار گرفت.