به گزارش افکارنیوز، امیدوار رضایی میرقائد در گفتگو با همشهری آنلاین با اشاره به انتقادات میر تاجالدینی درباره تند شدن آئین نامه داخلی مجلس در دوره هشتم گفت: آئین نامه تند و قوی از وقوع جرم دولتیها پیشگیری میکند.

نماینده مردم مسجد سلیمان افزود: تخطی و عدم اجرای قانون از سوی دولت خود به خود نیاز به آئین نامه قوی‌تر برای باز گذاشتن دست نمایندگان مردم را می‌طلبد.

وی با رد انتقادات میر تاج الدینی گفت: آئین نامه مجلس تند نیست تفکری که در دولت با نفی حق مردم ترویج شده تند است.

این نماینده مجلس هشتم ادامه داد: وقتی صحبت از مجلس همسوی با دولت می‌شود و گفته می‌شود مجلس بر دولت حق تحقیق و تفحص نداشته باشد این حرف اشکال دارد، این حرف‌ها نادیده گرفتن قانون است و با حق ملت تعارض دارد. این رویه اشکال دارد، نافی حق واقعی ملت است.

وی ادامه داد: معمولا همه دولت‌ها در برابر یک نظارت عام مقاومت می‌کنند اما در این دولت و از طرف برخی مسئولین و نه همه دولت این مقاومت نمود بیشتری پیدا کرد.

امیدوار رضائی با بیان اینکه بعضی از مسئولین خیلی مشخص و روشن در برابر نظارت عمومی ملت که به شکل مجلس است مقاومت می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد اگر دولت تابع نظام ارزشی و دموکراسی هست و به قانون اساسی اعتقاد دارد به رهبری و حرف امام که بارها گفته مجلس در راس امور است باید پایبند باشند.

عضو هئیت رئیسه مجلس ادامه داد: منکر ضعف نمایندگان در نظارت بر دولت نیستم اما این وضع به دلیل این است که آئین نامه مجلس ضمانت اجرایی ندارد. آیئن نامه با جایگاه واقعی خود فاصله دارد و هنوز ضعف عمده دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر نظارت مجلس با ضمانت بیشتری همراه باشد و وزیر و رئیس جمهوری بدانند اگر مجلس از سوال آنها قانع نشود استیضاح حتمی خواهد بود به قانون اساسی و به حق ملت توجه بیشتری شده است.

وی گفت: اگر خواست عمومی توسط ملت بیان شود و نمایندگان بدانند وزیر سوال را جدی میگیرد و نتیجه به گونهای باشد که مسئول اجرایی متوجه سوال به حق مردم باشد تازه دموکراسی در کشور پیاده شده است.