به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان،سايت بي بي سي فارسي براي اثبات سلامت مالي و حرفه اي خود، نوشته اي را از مجيد محمدي مزدبگير دون پايه ارگان سازمان سيا چاپ كرده و ادعا كرده است: مخالفان ايراني به بي غيرتي و جاسوسي و وطن فروشي متهم مي شوند به دليل آن كه از رسانه هايي مثل صداي آمريكا، راديو فردا، بي بي سي فارسي، صداي آلمان، راديو بين المللي فرانسه و مانند آنها كه منابع مالي خود را از دولت ها اخذ مي كنند براي انتقال پيام خود استفاده مي كنند. از سوي ديگر، بخشي از مخالفان بر اين باورند كه اين رسانه ها تحت تأثير منافع و دغدغه هاي دولت هايي كه منابع مالي آنها را تأمين مي كنند، نمي توانند به جنبش هاي دمكراسي خواهي و عدالت طلبانه ايرانيان كمك كنند. به همين دليل برخي از مخالفان از رسانه هايي كه منابع مالي آنها از سوي دولت ها تأمين مي شود پرهيز مي كنند.

نامبرده آنگاه به توجیه رفتارهای بی بی سی و شبکه جنگ طلب فاکس نیوز که در خدمت سیاست های دولت آمریکا قرار دارد، پرداخت و نوشت: شبکه فاکس در آمریکا کاملاً خصوصی است، اما خصوصی بودن آن باعثرعایت ضوابط حرفه ای یا انعکاس دیدگاه های متفاوت یا حرفه ای بودن آن نشده است.

نمونه دیگر بی بی سی انگلیسی است که بودجه آن توسط دولت تامین می شود، اما در انعکاس اخبار حرفه ای عمل می کند(!)
تلاش برای آبروبخشی به بی بی سی در حالی است که به شهادت اسناد تاریخی، رادیو بی بی سی در کودتای ۱۳۳۲ علیه نهضت ملی شدن نفت، به عنوان بی سیم سازمان سیا و MI۶ عمل کرد و اسم رمز کودتا از طریق بی بی سی به کودتاگران در تهران ابلاغ گردید.
گفتني است كه سال گذشته رئيس هلندي راديو زمانه در مصاحبه اي گفته بود ايرانيان فراري كه در شبكه هاي فارسي زبان آمريكا و اروپا كار مي كنند برده هاي ما هستند.