افكار نيوز: نظر احمدی نژاد درباره هشت پای معروف
افکار نیوز: در مسابقات جام جهانی دیدید که مدعیان با خرافات و اختاپوس و اینگونه مسائل می خواستند ذهن مردم را سامان دهند با مسائلی مانند رمالی.
روزنامه استقلال جوان نوشت:

رئیس جمهور از رواج خرافه پرستی در جام جهانی انتقاد کرده است. رئیس جمهور از رواج خرافه پرستی در جام جهانی انتقاد کرده است.

رئیس جمهور در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره جوان ایرانی در ارتباط با جام جهانی فوتبال گفت: «در مسابقات جام جهانی دیدید که مدعیان با خرافات و اختاپوس و اینگونه مسائل می خواستند ذهن مردم را سامان دهند با مسائلی مانند رمالی.»

او این جملات را در پی به کار بردن عبارت: «ایران را باید بسازیم.» به کار برد و تاکید کرد مردم ایران زمین همواره مردی مومن، موحد و سختکوش بوده اند.

انتهاي پيام/ب.