به گزارش افکارنیوز،

محمود بهمنی، به هدف اصلی "اینستکس" در رابطه همکاری با ایران اشاره کرد و گفت: اروپایی ها بواسطه اینستکس به دنبال این هستند، که پول های ایران چگونه هزینه می شود.

وی ادامه داد: درآمدهای نفتی کشورمان باید در حساب اینستکس واریز شود و می خواهند ازهمین طریق کنترل و نظارت این درآمدها را دراختیار داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم مجلس به عدم اعتماد به اروپایی ها اشاره و تصریح کرد: اگر اروپایی ها صادقانه با ایران برخورد کنند،تعاملات با این کشورها ایرادی ندارد،اما ما درصداقت این کشورها مشکوک هستیم.