به گزارش افکارنیوز،

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 97/11/28 هیأت وزیران به تصویب رسیده است.

متن لایحه را از    مشاهده نمایید.