به گزارش افکارنیوز،

 ر این دیدار حسن روحانی در جریان اقدامات انجام شده سال 97 قرار گرفت و با حمایت از خادمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تلاش شبانه روزی در حل مشکلات تولید تاکید نمود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شعار سال برنامه‌های خود را بر مبنای رونق تولید، عوامل موثر بر آن و سایر الزامات قرار داده است که جزییات آن به رییس جمهوری ارایه و حسن روحانی تاکید کرد که همت دولت برای رونق تولید شبانه روزی است.

توسعه معادن و صادرات به کشورهای همسایه در اهم برنامه‌های سال 98 قرار دارد که در این جلسه موارد دیگری مانند اصلاح فرایندها و شفاف سازی مرتبط با فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری عوامل تولید،حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، ساماندهی لجستیک تجاری و اصلاح نظام توزیع و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد.

روحانی در این نشست با رهنمودهای ارزشمند، راهکارهای کلی را ارایه کرد و تاکید داشت: تا برنامه‌های اجرایی منجر به افزایش رضایت مردم شود.