به گزارش افکارنیوز،

«حسین جابری‌انصاری»‌ دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی به جای «حسین پناهی آذر» معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد.

پناهی آذر نیز عهده‌دار معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه شده است.

هنوز گزینه‌ای برای تصدی دستیار وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و جایگزین جابری‌انصاری مشخص نشده است.

قرار است مراسم تودیع و معارفه سخنگویان سابق و جدید و معاونان اداری و مالی و امور مجلس و ایرانیان فردا (یکشنبه) برگزار شود.