به گزارش افکارنیوز،

صفحه انگلیسی سایت رهبرانقلاب توسط اینستاگرام بسته شد.