به گزارش افکار به نقل از شبکه ایران، دو آلمانی زندانی در ایران در مصاحبه تلویزیونی ابراز داشتند؛ هیچ اطلاعی درباره سکینه آشتیانی نداشتیم و فردی به نام مینا احدی، ایرانی مقیم آلمان ما را فریب داد و به ایران فرستاد تا با فرزند و وکیل سکینه آشتیانی مصاحبه بگیریم.
این دو آلمانی که به تلاش برای مصاحبه غیرقانونی با پسر سکینه آشتیانی متهم هستند، گفتند: پس از بازگشت به آلمان، خانم احدی را تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد.
احدی یکی از ایرانیان مقیم آلمان و از اپوزیسیون خارج از کشور است که در جریان پرونده سکینه آشتیانی، توانست با اظهارات و اقدامات خود، شهرتی برای خود کسب کند و از دولت‌های غربی امتیازات مناسبی بگیرد.
وی با قربانی کردن این دو آلمانی، آنها را به ایران فرستاد تا بتواند پرونده سکینه آشتیانی را جنجالیتر کند. دو آلمانی با ورود به ایران، در حالی که میخواستند مصاحبهای غیرقانونی با پسر آشتیانی ترتیب دهند، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.