عماد افروغ در گفتگو با افکار نیوز: درباره عملکرد شهرداری در دوره فعلی و تفاوت بودجه این دوره نسبت به دوره قبل، گفت: «برای مردم راه های کسب بودجه شهرداری اهمیت ندارد بلکه برای آنها این سوال مطرح است که کدام شهردار فعال تر بوده و اقدامات چشمگیرتری داشته است. به عنوان مثال من کار شخصی در شهرداری داشتم که طی یک یا دو روز انجام می شد اما در دوره فعلی شهرداری سه ماه راکد مانده بود و بعد از انجام کار مشخص شد که کار به اشتباه انجام شده است؛ کار بسیار ساده و روزمره ای که همواره در شهرداری انجام می شود. به طور قطع با وجود سیستم قضایی قوی، باید از این عملکرد شهرداری شکایت کرد چراکه این تاخیر و اشتباه در کار باعث ضرر و زیان به افراد می شود.»

وی افزود: «در شهرداری صرفا بحث بودجه مطرح نیست بلکه وقتی بخشی از سازمان تعطیل می شود، اوضاع نابسامان تر می شود. به عنوان مثال سایت عوارض شهرداری چند روز تعطیل بود و مردم امکان پرداخت عوارض را نداشتند و این بی احترامی به مردم محسوب می شود. یکی از ملاک های قضاوت مردم رسیدگی سریع به مراجعان است که در دوره فعلی با تعویق صورت گرفته است.»

افروغ در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه «در دوره قبل شهرداری روی گنج نشسته بود» گفت: «هر مساله ای که به دیگران نسبت می دهیم باید بر اساس سند و مدرک باشد. اینکه شهرداری در دوره قبل بر گنج نشسته، باید تعریف از گنج مشخص شود و شفاف آن را در اختیار مردم قرار دهیم نه اینکه به این وسیله کوتاهی و غفلت خود را توجیهه کرده و فقط حرف به مردم تحویل دهیم.»

این استاد دانشگاه اضافه کرد: «مردم به دنبال عمل هستند نه حرف های شعاری. اگر گفته می شود شهرداری در دوره فعلی از بودجه کمتری نسبت به دوره قبل برخوردار است، باید آن بودجه و گنج مشخص شود و اینکه از کجا به دست آمده تا دوره فعلی هم از همان محل بودجه کسب کند. این نکته بسیار ظریف و مهمی است. باید واقعیت ها را به درستی دید. آن کس که ادعا می کند باید سند ارائه دهد. ادعاها توجیهی برای کم کاری ها نمی شود.»

افروغ با اشاره به عملکرد شهرداری بعد از حضور آقای قالیباف، تصریح کرد: «ما سه شهردار را بعد از ایشان تجربه کرده ایم که به نظر من موفق نبوده اند. معتقدم هر آنچه که درباره دوره آقای قالیباف گفته می شود باید با سند محکمه پسند مطرح شود. من با هیچ شخصی عقد اخوت نبسته ام اما معتقدم شهرداری فعلی در مقایسه با دوره آقای قالیباف توفیق زیادی نداشته است.»

افروغ با تاکید بر اینکه شهردار فعلی باید با عملکرد خود به مردم پاسخ بدهد، گفت: «شهردار موفق پاسخگوی شهروندان است و فعالیت هایش مورد رضایت مردم قرار می گیرد و از روزآمدی کافی برخوردار است. عملکرد شهردار قبلی قطع نظر از هر گنج و ثروتی که در اختیار داشته، موفق تر بوده است. اگر کسانی معتقدند ثروت در اختیار شهرداری دوره قبل بوده، دلایل خود را مستند ارائه دهند. شایعه بس است. نمی توان با شایعه ضعف ها را پوشاند.»

وی در پایان سخنانش گفت: «ما در کشور بارها از حرف های بدون عمل آسیب دیده ایم. دولت های ما سالهاست فقط حرف به مردم تحویل مردم می دهند در حالیکه ملاک ارزیابی فقط عمل است.»