به گزارش افکارنیوز،

سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که به پاریس سفر کرده با دبیر دولت نزد وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.  

در این دیدار عنوان شد که سابقه مشترکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و فرانسه موجب می شود تا دو کشور علیرغم فراز و نشیب ها در روابط، با تمام توان مانع عدم موفقیت برجام توسط عناصر مخالف استفاده از دیپلماسی و چندجانبه گرایی شوند.