به گزارش فارس به نقل از پایگاه "خبر ۷ " تركیه، بنابر یك گزارش تحقیقاتی كه از طرف محققان دانشگاه كالیفرنیا در آمریكا تهیه شده از طریق سایت اینترنتی "علم محیط زیست و تكنولوژی "انتشار یافت، مصرف روزانه ۸۵.۲۲ میلیون بشكه نفت در سطح جهان موجب پایان ذخایر نفتی كره زمین میشود كه این امر با این روند در ۳۰ سال آینده رخ خواهد داد.

بنابراین گزارش، بازیابی انرژی دیگری كه به اندازه كافی باشد و بتواند به عنوان جایگزین نفت مورد استفاده قرار گیرد نیز ۱۰۰ سال زمان می برد.