به گزارش افکارنیوز،

پرواز یک پروانه در محل برگزاری نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران را مشاهده می نمایید.