به گزارش افکارنیوز،

پایگاه اینترنتی روزنامه سعودی مکه به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داد توافقی یکپارچه میان شرکت های ماهواره ای عربی حاصل شده تا این شرکت ها تمامی قراردادهای خود را با شبکه ها و رسانه‌های ایرانی در منطقه لغو کنند.

این روزنامه به نقل از یک منبع ویژه در یکی از شرکت های بزرگ ماهواره ای منطقه گزارش داده دستوری مؤکد در این خصوص رسیده است.

وی همچنین گفت این اقدام برای آن است که وحدت عربی در برابر آنچه «شایعه‌پراکنی و تفرقه افکنی‌های» این شبکه ها خوانده شده است، حفظ شود.

شایان ذکر است، است این اقدام پس از آن انجام می شود که سران عرب بر سر بندی در خصوص ممنوعیت پخش تمامی کانالهای ایرانی و یا آنهایی که از سوی ایران در ماهواره های عربی تأمین مالی می شود، و نیز توقف سه کانال ایرانی در ماهواره نایل ست توافق کردند.