به گزارش افکارنیوز،

«عریب الرنتاوی»، تحلیلگر سیاسی اردنی در یادداشتی با عنوان «از آبه و آبی متشکریم... شینزو و احمد»، ناتوانی کشورهای عربی در حل یا کمک به حل مسائل منطقه را شرم آور خواند و از نخست وزیران ژاپن و اتیوپی به دلیل میانجیگری‌هایشان برای کاهش تنشها در منطقه قدردانی کرد.

در مقدمه این یادداشت آمده است: ما(عرب‌ها) قادر به انجام هیچ کاری برای جلوگیری از وقوع جنگ‌ها و بحران‌ها در کشورهایمان نیستیم یا حتی نمی‌توانیم آن را محدود یا مدیریت کنیم چه برسد به اینکه مشکل را حل کرده یا تغییر دهیم.

نویسنده افزود: ما به شدت برای ادامه و گسترش  درگیری‌ها در هر زمان و مکانی هزینه می‌دهیم و به محض اینکه هر گونه درگیری در هر کدام از کشورهای عربی رخ می‌دهد، عرب‌ها دو دسته می‌شوند و هر دسته از یکی از طرف‌های بحران حمایت می‌کند به گونه‌ای که جنگ‌های نیابتی به راه می افتاد و کشورهایمان را به سمت فروپاشی و جوامع ما را به سمت تجزیه سوق می‌دهد.

نویسنده با بیان اینکه اتحادیه عرب در جایگاه باسابقه ترین نهاد منطقه‌ای دنیا هیچ نقش قابل توجهی در حل کشمکش‌های منطقه ندارد، افزود:  این نهاد به نقش خود در میانجیگری برای حل کشمکش‌ها عمل نمی‌کند و در بسیاری مواقع اتحادیه عرب به یکی از دو طرف بحران و نه میانجی مبدل می‌شود و چتر حمایتی برای ادامه جنگ‌هاست به جای اینکه جایی برای گفت‌وگوی طرف‌های درگیر باشد. یعنی آخرین طرفی است که خبردار می‌شود، واکنشی نشان می‌دهد یا مداخله‌ای می‌کند.

الرنتاوی اوضاع سودان را برای رفع تردید ناظران گواه دانست و گفت: اتحادیه عرب در هیچ کدام از نشست‌های ویژه و گروه‌های تماس بین المللی درباره سودان حضور نداشته است. اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل حضور داشتند، اما اتحادیه عرب نبود. بیانیه این نهاد و درخواستش برای حفظ خویشتنداری طرف‌ها در سودان هم آخر از همه صادر شد و فقط برای اینکه مورد سرزنش قرار نگیرد. انگار نه انگار که سودان عضو اتحادیه عرب است.

نویسنده افزود: در مسئله میان عرب‌ها با ایران هم که به بحران میان آمریکا و ایران رسید و در هفته‌های اخیر به اوج رسیده بود اتحادیه عرب هیچ ابتکاری به خرج نداد و هیچ کدام از کشورهای عربی برای میانجی‌گری بین طرف‌ها مداخله نکردند به استثنای آنچه درباره میانجیگری عمان گفته شد.

وی تاکید کرد: اختلاف میان عرب‌ها با ایران رها شد تا در سایه سکوت آنها به اوج خود رسید با وجود اینکه عرب‌ها به اتفاق یا هر کدام به شخصه مخالف جنگ با ایران هستند و اگر جنگی رخ دهد کشورهایشان عرصه جنگ آتی بین واشنگتن و تهران خواهد بود و در واقع عرصه جنگ‌های نیابتی با ایران خواهد بود. عرب‌ها نه به سمت جنگ می‌روند و نه قادر به ایجاد صلح و ایجاد شروط آن هستند و نه اینکه ابتکارهایی کارساز ارائه می‌دهند که صلح را ممکن کند.

نویسنده در ادامه نوشت: از شینزو آبه ممنونیم که تصمیم گرفت وارد خط میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران شود تا مانع وخامت اوضاع و وقوع چهارمین جنگ جهانی خلیج فارس در چهار دهه اخیر شود.

الدستور نوشت: آبه آماده سفر به ایران شده آن هم پس از گفت‌وگویی که با ترامپ در توکیو بر سر اصول میانجیگری ژاپن کرده است و این درخواست او مورد قبول مردی شده که به شعله ور کردن آتش درگیری و جنگ‌ها با همه و در همه زمینه‌ها شهرت دارد.

این روزنامه افزود: از «آبی احمد»، نخست وزیر اتیوپی هم که برای کمک به بحران سودان وارد عمل شده قدردانی می‌کنیم بخصوص که عرب‌ها از سودان دست کشیده و به دو جبهه مخالف و موافق شورای نظامی مبدل شده‌اند. چیزی که هیزم به آتش فتنه در سودان می‌اندازد به جای اینکه آن را خاموش کند.

الدستور در پایان آورده است: از آبی احمد و شینزو آبه متشکریم زیرا تقصیر و کوتاهیمان را به ما یادآوری کردند، زیرا تنها امید برای اجتناب از تشدید تنش‌ها در منطقه هستند. ما که از جنگ با رقبایمان عاجزیم از صلح با آنها هم عاجزیم و به جای هر کدام از این دو وارد جنگ‌های بیهوده‌ای با یکدیگر می‌شویم که تر و خشک آنچه از سرزمین و جوامعمان باقی مانده است با هم می‌سوزاند.