به گزارش افکار نیوز، حسن شریعت نژاد در این رابطه به مهر گفت: در حوزه انتخابیه الیگودرز در مجموع ۶۴ هزار و ۵۴۰ رای توسط واجدان شرایط به صندوق ریخته شد.
وی ادامه داد: از این میزان رای ماخوذه محمد تقی توکلی با کسب ۲۳ هزار و ۲۳۷ رای به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابیه برگزیده شد.