به گزارش فارس، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره ۴۰ تا ساعت ۸ امروز یک شنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۰ نتایج ۱۲حوزه انتخابیه دیگر را به شرح ذیل اعلام کرد:

اطلاعیه شماره ۴۰؛

نتایج ۱۲حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت ۸ روز یک شنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۰ نتایج آنها اعلام گردیده، بدین شرح می باشد:

۱ - در حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم آقای موسی احمدی با کسب ۵۷۶/۳۴ رأی از مجموع ۷۲۱/۹۹ آرای صحیح مأخوذه.

۲ - در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام آقای سید علی محمد بزرگواری با کسب ۴۹۷/۶۲ رأی از مجموع ۲۶۸/۱۲۳ آرای صحیح مأخوذه.

۳ - در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد آقای فرج الهر عارفی با کسب ۱۱۵/۵۸ رأی از مجموع ۴۸۳/۱۵۶ آرای صحیح مأخوذه.

۴ - در حوزه انتخابیه شهر بابک آقای حسین فتاحی با کسب ۲۸۷/۲۵ رأی از مجموع ۲۸۲/۴۴ آرای صحیح مأخوذه.

۵ - در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان آقای حسین امیری خامکانی با کسب ۹۹۸/۳۴ رأی از مجموع ۶۸۳/۷۹ آرای صحیح مأخوذه.

۶ - در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب آقایان محمد حسن آصفری با کسب ۰۸۵/۸۵ رأی و آقای عباس رجایی با کسب ۰۳۸/۶۵ رأی از مجموع ۷۱۴/۲۳۶ آرای صحیح مأخوذه.

۷ - در حوزه انتخابیه اندیمشک آقای صید عیسی دارایی با کسب ۲۱۱/۶۳ رأی از مجموع ۰۸۳/۹۹ آرای صحیح مأخوذه.

۸ - در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر آقای رضا صابری با کسب ۵۱۴/۳۲ رأی از مجموع ۶۲۳/۹۲ آرای صحیح مأخوذه.

۹ - در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتگل آقای اسماعیل جلیلی با کسب ۷۵۷/۲۸ رأی از مجموع ۰۰۷/۹۹ آرای صحیح مأخوذه.

۱۰ - در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد آقای امید کریمیان با کسب ۴۸۰/۲۹ رأی از مجموع ۸۹۸/۷۸ آرای صحیح مأخوذه.

۱۱ - در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه خانم شهلا میرگلوبیات با کسب ۳۷۵/۴۱ رأی از مجموع ۰۸۶/۱۱۴ آرای صحیح مأخوذه.

۱۲ - در حوزه انتخابیه بروجرد آقای علاء الدین بروجردی با کسب ۱۵۳/۴۱ رأی از مجموع ۵۹۷/۱۲۸ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان هادی مقدسی با کسب ۰۴۶/۳۰ و بهرام بیرانوند با کسب ۹۶۵/۲۹ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

لازم به ذکر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع ۱۳۸ حوزه انتخابیه، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیدهاند، به ۱۴۴ نفر می رسد.