به گزارش فارس، نتایج ۲۲ حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۰ نتایج آنها اعلام گردیده است در اطلاعیه شماره ۴۱ ستاد انتخابات کشور عنوان شد.

متن کامل اطلاعیه شماره ۴۱ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

۱ - در حوزه انتخابیه شبستر آقای علی علی لو با کسب ۲۱۴/۱۶ رأی از مجموع ۴۰۴/۵۹ آرای صحیح مأخوذه.

۲ - در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ وتکاب آقایان روح الله بیگی ئیلانلو با کسب ۲۶۰/۷۹ رأی و مهدی عیسی زاده با کسب ۴۸۱/۷۵ از مجموع ۷۸۳/۲۲۳ آرای صحیح مأخوذه.

۳ - در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت آقای رسول خضری با کسب ۸۴۰/۴۲ رأی از مجموع ۴۵۶/۹۶ آرای صحیح مأخوذه.

۴ - در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر آقای جلیل جعفری با کسب ۷۴۵/۲۳ رأی از مجموع ۴۲۲/۵۸ آرای صحیح مأخوذه.

۵ - در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب آقایان محمدرضا محسنی ثانی با کسب ۰۰۴/۵۳ رأی و رمضانعلی سبحانی فر با کسب ۹۳۳/۵۲ رأی از مجموع ۵۹۱/۲۰۹ آرای صحیح مأخوذه.

۶ - در حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد آقای محمد مهدی برومندی با کسب ۰۵۷/۶۴ رأی از مجموع ۸۳۶/۱۹۰ آرای صحیح مأخوذه.

۷ - در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر آقای شهباز حسن پور با کسب ۰۲۶/۶۹ رأی از مجموع ۲۰۴/۱۳۸ آرای صحیح مأخوذه.

۸ - در حوزه انتخابیه سقز و بانه آقای محسن بیگلری با کسب ۴۲۷/۴۴ رأی از مجموع ۰۲۵/۱۲۳ آرای صحیح مأخوذه.

۹ - در حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرامه آقای داریوش اسمعیلی با کسب ۵۶۳/۳۵ رأی از مجموع ۴۱۵/۹۹ آرای صحیح مأخوذه.

۱۰ - در حوزه انتخابیه جهرم آقای محمدرضا رضایی کوچی با کسب ۵۷۵/۵۳ رأی از مجموع ۸۱۶/۹۸ آرای صحیح مأخوذه.

۱۱ - در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین آقایان منصور حقیقت پور با کسب ۲۶۸/۱۰۳ رأی و کمال الدین پیرمؤذن با کسب ۶۳۴/۹۰ از مجموع ۲۸۹/۲۵۶ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان مصطفی افضلی فرد با کسب ۷۸۴/۴۶ و سید کاظم موسوی با کسب ۷۲۳/۴۵ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۲ - در حوزه انتخابیه سمیرم آقایان مسعود پیرمرادیان با کسب ۷۴۶/۱۰ رأی و بهروز جعفری با کسب ۳۴۲/۹ رأی از مجموع ۷۴۶/۴۳ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۳ - در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره آقای ایرج عبدی با کسب ۵۶۲/۶۷ رأی از مجموع ۸۶۵/۲۴۹ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان ابراهیم آقا محمدی با کسب ۳۵۶/۳۹ و محمدرضا ملکشاهی راد با کسب ۹۲۰/۳۵ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۴ - در حوزه انتخابیه کرمانشاه آقایان عبدالرضا مصری با کسب ۰۶۵/۱۴۴ رأی و سید سعید حیدری طیب با کسب ۶۴۴/۱۱۸ رأی از مجموع ۰۴۸/۳۴۱ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان جهانبخش امینی با کسب ۱۷۱/۷۶ و محمد رزم با کسب ۲۲۲/۶۵ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۵ - در حوزه انتخابیه مهریز و بافق وابرکوه و خاتم و بهاباد آقایان دخیل عباس زارع زاده مهریزی با کسب ۰۰۲/۲۴ رأی و کاظم فرهمند با کسب ۴۱۹/۲۳ رأی از مجموع ۲۱۹/۹۹ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۶ - در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه آقایان ناصر صالحی نسب با کسب ۲۳۴/۱۵ رأی و هاشم سواری با کسب ۴۰۱/۱۳ رأی از مجموع ۴۲۸/۷۳ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۷ - در حوزه انتخابیه تویسرکانآقایان مرتضی فضلعلی با کسب ۱۳۶/۹ رأی و کاظم سلیمی با کسب ۳۷۴/۶ رأی از مجموع ۰۶۳/۶۰ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۸ - در حوزه انتخابیه اهواز وباوی آقای سید شریف حسینی با کسب ۸۸۰/۲۰۹ رأی از مجموع ۱۰۸/۴۵۷ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان سید شکرخدا موسوی با کسب ۹۸۳/۹۸ و شبیب جویجری با کسب ۹۰۹/۹۸ و ناصر سودانی با کسب ۷۱۴/۹۲ و محمد جعفر فلسفی با کسب ۰۴۶/۸۴ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۹ - در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک آقایان حجت الله درویش پور با کسب ۹۸۰/۳۸ رأی و سید هادی طباطبائی با کسب ۱۳۸/۲۹ رأی از مجموع ۲۰۵/۱۵۶ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۲۰ - در حوزه انتخابیه پلدختر آقایان علی کائیدی با کسب ۹۱۹/۱۱ رأی و سید حمیدرضا کاظمی با کسب ۷۱۵/۱۰ رأی از مجموع ۸۹۵/۵۱ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۲۱ - در حوزه انتخابیه رشت آقایان حسن تأمینی لیچائی با کسب ۱۹۲/۸۰ رأی از مجموع ۶۱۶/۲۶۵ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با کسب ۱۸۲/۵۷ و سید علی آقازاده دافساری با کسب ۳۴۷/۵۱ و غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی با کسب ۱۴۱/۴۸ و نظر علی علیزاده با کسب ۲۷۳/۳۳ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۲۲ - در حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار آقایان حمیدرضا عزیزی فارسانی با کسب ۱۶۰/۳۶ رأی و علی یوسف پور با کسب ۵۷۵/۳۵ رأی از مجموع ۲۶۹/۱۴۹ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

لازم به ذکر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع ۱۶۰ حوزه انتخابیه، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه درمرحله اول انتخابات گردیده اند به ۱۶۳ نفر می رسد.