به گزارش مهر، از نخستین ساعت اعلام راهیابی منصور حقیقت پور و کمال الدین پیر موذن به مجلس طرفداران این دو نامزد با در دست داشتن عکس و پوسترهای حاوی شعارهای تبلیغاتی در خیابانهای سطح شهر به طرق مختلف ابراز خوشحالی کردند.

بسیاری از طرفداران این دو نامزد نیر با راه اندازی کاروانهای شادی و تجمع در ستادهای تبلیغاتی از راهیابی نامزد مورد حمایت خود با پخش شربت، شیرینی و گل استقبال کردند.

نامزدهای پیروز در انتخابات امروز نیز در مقابل ابراز احساس هواداران خود با حضور در ستادهای انتخاباتی خود و یا در مجالس خصوصی سخنرانی کردند.

قطعی شدن نتیجه انتخابات و نیز حضور گسترده و پر شور در پای صندوقهای رای و شکل گیری حماسه حضور و مشارکت بالا کام مردم را در سایر شهرهای مختلف استان نیزبه شیرنی تبدیل کرده و رقابتها به رفاقت تبدیل شده است.

در برخی از شهرها به دلیل ازدهام جمعیت برای برگزاری جشنهای تبلیغاتی ترافیک سنگینی در خیابانها حاکم شده و تا حدی که امکان تردد درمرکز شهر برای کسی وجود نداشت.

طرفداران برخی از نمایندگان راه یافته به مجلس در خیابانها با سردادن تکبیر شادی خود را به سایر مردم اعلام کردند.

هم اکنون علاوه بر ابراز خوشحالی هواداران نامزدهای راه یافته به مجلس، مردم استان اردبیل نیز که با حضور با شکوه خود حماسه ای بزرگی را خلق کردند از برگزاری سالم روند انتخابات و حفظ امانتداری در آرای خود ابراز خوشحالی می کنند.

نمایندگان جدید نیز با حضور در جمع اعضای ستاد انتخاباتی و دیگر طرفداران خود ضمن تقدیر از تلاشهای مردم و حضور با شکوه آنها در پای صندوقهای رای اعلام کردند که با تمام وجود برای تحقق خواسته های شهروندان اردبیلی و سایر مردم کشور تا پای جان تلاش کرده و به برنامه های گفته شده خود عمل خواهند کرد.

منتخبان مردم در حضور شرکت کنندگان همچون زمان تبلیغات خود به تشریح برخی از برنامه های ملی و استانی خود پرداختند و همراهی مردم را عامل اصلی پیروزی و تحقق طرحهای خود دانستند.