به گزارش افکار نیوز، علي شکوري راد در وبلاگ خود نوشته است:

من هیچ خبری از اینکه چرا خاتمی به پای صندوق رای رفت ندارم ولی مطمئن هستم عامل آن خوف بوده است.

خوف از اینکه مبادا رای ندادن او آب به آسیاب کسانی بریزد که با تمام قوا تمام روزنه های اصلاح را مسدود می کنند; او بین خوف و ترس تفاوت قائل است.

خوف از جنس تقوي و شجاعت است و ترس در مقابل آن. شايد لازم باشد چند ماهي صبر کنيم تا حکمت راي دادن خاتمي را دريابيم نبايد اشتباه و خود زني کنيم فقط بايد قدري صبر کنيم.