به گزارش فارس، بر اساس گزارشات غیر رسمی رسیده از انتخابات با توجه به شمارش بیش از دو سوم صندوقهای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، به احتمال قوی غلامعلی حداد عادل، علیرضا مرندی، حجتالاسلام ابوترابی فرد، حجتالاسلام مرتضی آقا تهرانی، مسعود میرکاظمی، احمد توکلی و محمد اسماعیل کوثری به مجلس نهم راه یافتند.

بر اساس قانون انتخابات برای مرحله دوم از انتخابات از ۳۰ کرسی که به حوزه انتخابیه تهران اختصاص دارد دو برابر افراد باقیمانده در مرحله دوم به رقابت میپردازند که با توجه به این موضوع و راهیابی ۷ نفر به مجلس ۴۶ نفر در مرحله دوم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر رقابت خواهند کرد.