ابوالفضل  ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با افکار نیوز درباره حضور جوانان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس اظهار داشت: « کشور نیازمند یک تحول بنیادین برای پوست اندازی در گام دوم انقلاب با رویکرد جوان گرایی است.»

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران و مسئولان  میز و صندلی را  ملک مطلق خودشان می دانند گفت: « این افراد هر چه نوآوری داشتند از دست داده وعلم شان به روزرسانی نشده است. »

ابوترابی با تاکید بر اینکه تنها راهکاری که می توان از طریق آن حماسه ای بزرگ در گام دوم انقلاب برداشت، جوان گرایی  است گفت: « نباید جوانگرایی را در شعار بلکه باید در عمل اجرایی کنیم. در انتخابات دور گذشته به رییس جمهور توصیه کردم که هیات وزیران خانه سالمندان نشود ولی متاسفانه این اتفاق رخ داد و در حال حاضر شاهد ژنرال های پشت میز نشینی که جرات ورود به عرصه میدان را ندارند، هستیم که حتی ریسک ناپذیر و علم روز و نوآوری ندارند و میانگین سنی آنها گویای این مطلب است به طوری که هیات وزیران به خانه سالمندان تبدیل شده است.»

 وی افزود: « برای اینکه این فضا را تغییر دهیم و هوای تازه ای دمیده شود، نیازمند افرادی با ویژگی های پاکی، علم روز، نوآوری، انگیزه و انرژی هستیم تا افرادی که هنوز گرفتار مسایل روزمره و تعلقات دنیایی از جمله تابعیت فرزندان مسئولان نیستند در مسند قدرت قرار نگیرند.»

نماینده مردم نجف آباد در مجلس بیان کرد: «مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب بیش از 40 مرتبه واژه جوان را عنوان کردند من معتقد هستم همانطور که جوانان در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم و مباحث علمی نقش آفرینی کردند، در جنگ اقتصادی هم می توان  با سپردن مسئولیت به جوانان، فرصت های لازم را در اختیار آنان قرار داد و انتخابات پیش روی مجلس نقش بسیار مهمی  در این موضوع دارد.»

ابوترابی در پایان خاطر نشان کرد: «متاسفانه بعضی از فرزندان یا اقوام مسئولان  میان سال، ساکن خارج از کشور  و دو تابعیتی هستند و آلودگی مالی دارند که این موضوع  به دشمن دستاویز خوبی می دهد تا بر تصمیم گیری مسئولان داخلی فشار غیر مستقیم وارد  کند. در نتیجه با حضور جوانان در صحنه شاهد بروز چنین چالش هایی نخواهیم بود.»