به گزارش مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۴۳، نتایج ۱۰ حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۰ نتایج آنها مشخص شده به این شرح اعلام کرد:

۱ - در حوزه انتخابیه مرند و جلفا محمد حسن نژاد با کسب ۵۰۵۸۶ رای از مجموع ۱۳۹۶۴۷ آرای صحیح ماخوذه

۲ - در حوزه انتخابیه کرج عزیز اکبریان با کسب ۱۷۹۵۸۹ رای و محمد جواد کولیوند با کسب ۱۶۵۰۶۳ رای از مجموع ۴۸۵۰۵۵ آرای صحیح ماخوذه

۳ - در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب با کسب ۱۶۶۷۲ رای از مجموع ۴۱۴۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۴ - در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار کمال علیپور خنک داری با کسب ۵۷۴۴۹ رای و سید هادی حسینی با کسب ۵۶۵۵۷ رای از مجموع ۲۰۲۷۸۰ آرای صحیح ماخوذه

۵ - در حوزه انتخابیه خدابنده سید محمد علی موسوی با کسب ۴۱۷۴۱ رای از مجموع ۹۱۲۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۶ - در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز غلامرضا اسداللهی با کسب ۱۱۲۳۸۷ رای از مجموع ۲۰۹۵۳۷ آرای صحیح ماخوذه

۷ - در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور با کسب ۵۵۸۴۷ رای از مجموع ۱۳۲۳۲۲ آرای صحیح ماخوذه

۸ - در حوزه انتخابیه دشتستان سید مهدی موسوی نژاد با کسب ۴۶۶۱۴ رای از مجموع ۱۱۱۸۶۱ آرای صحیح ماخوذه

۹ - در حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیرکارزین و فراشبند نادر فریدونی با کسب ۶۴۰۲۶ رای از مجموع ۱۳۳۸۸۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۰ - در حوزه انتخابیه اصفهان حسن کامران دستجردی با کسب ۲۲۹۴۲۰ رای و احمد سالک کاشانی با کسب ۱۶۹۶۷۷ رای و نیره اخوان بی طرف با کسب ۱۶۵۸۱۰ رای و عباس مقتدایی خوراسگانی با کسب ۱۵۶۹۳۹ رای از مجموع ۶۱۴۳۵۸ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شده و حمید رضا فولادگر با کسب ۱۳۰۸۹۸ رای و مرتضی طلایی با کسب ۱۲۳۳۰۲ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

بر اساس این گزارش طبق اطلاعیه شماره ۴۳ با توجه به نتایج جدید اعلام شده از مجموع ۱۸۳ حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبینی که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آرای حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به ۱۹۰ نفر می رسد.