به گزارش مهر، مصطفی محمد نجار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان و وزارت کشور درباره شمارش رایانه ای ۱۴ حوزه ای که انتخابات در آن الکترونیکی انجام شد به توافق رسیدند، گفت: ما قبل از این هم با شورای نگهبان به توافق رسیده بودیم و همه چیز برابر قانون به خوبی پیش رفت و هیچ موردی نداشتیم.

وی ادامه داد: حتی ۱۴ حوزه انتخابیه ای که قرار بود کار رای گیری را الکترونیکی انجام دهند سریعتر نتایج را جمع بندی کردند و به نتیجه رسیدند، شورای نگهبان هم رضایت خود را در این باره اعلام کرد.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره میزان دریافت شکایات از نحوه روند برگزاری انتخابات گفت: شکایات هست اما تعداد آن بسیار مختصر است. شرایط بسیار خوب است و باید به خاطر این حضور از مردم تشکر کرد.